Следосиновително наблюдение

След отпътуване на детето за съответната чужда държава, осиновяващите дължат следосиновителни доклади на всеки 6 месеца за период от 2 години, което прави 4 следосиновителни доклада. Тези доклади се представят в МП чрез Сдружение “Щастливо дете”.