Съгласие за осиновяване на Министъра на правосъдието

След подаване в МП на всички необходими документи за продължаване на процедурата, осиновяващите започват да чакат за получаване на съгласие от Министъра на правосъдието. Съгласието се дава в 14-дневен срок от постъпване на всички необходими документи в МП, или след отстраняване на недостатъци по тях.