Документи за продължаване на процедурата

В края на 5-дневния контакт, осиновяващите подписват съответните документи за продължаване на процедурата за конкретното дете. Тези документи могат да бъдат изпратени на осиновяващите и подписани в съответната чужда държава и след първото посещение, в случай, че само единият от двамата осиновяващи съпрузи пътува до България за първото посещение. В МП следва да постъпят:

  1. Уведомление за съгласие или несъгласие за даване ход на процедурата по осиновяване на конкретното дете от централния орган на държавата по обичайно местопребиваване на осиновяващия.
  2. Писмено съгласие или отказ на осиновяващия за осиновяването – съгласието се дава с декларация с нотариална заверка на подписа, която съдържа изявление на осиновяващия, че е запознат със здравословното състояние на детето и последиците от осиновяването, изявление за осъществен контакт с детето и изявление за съгласие за започване на съдебно производство.
  3. Декларация от осиновяващия с нотариална заверка на подписа, че детето няма да бъде подлагано на експериментално лечение и че приживе части от тялото му няма да бъдат използвани за донорски цели;
  4. Декларация с нотариална заверка на подписа, че даденото от осиновяващите съгласие не е обвързано с материална облага;
  5. Документ за платена държавна такса съгласно българския закон;
  6. Документ, удостоверяващ, че компетентен орган в държавата по обичайно местопребиваване на осиновяващия ще осъществява следосиновително наблюдение на конкретното дете в продължение на две години от допускане на осиновяването.
  7. План за кризисна интервенция при осиновено дете;
  8. Декларация, според която българският доставчик на осиновителни услуги ще може да продължи да комуникира с родителите след осиновяването, за да осигури предоставянето на следосиновителни доклади – за американски осиновители;