Първо посещение на осиновяващите до България

Сдружение “Щастливо дете” организира първото посещение на осиновяващите до България, като осигурява придружаване по време на цялото посещение и превод от и на съответния език. Първото посещение трае 5 дни. По време на тези 5 дни, осиновяващите, заедно с придружаващия ги от Сдружение “Щастливо дете”, посещават мястото, където е настанено детето (дом за деца, ЦНСТ, Дирекция социално подпомагане) и се срещат с детето. Нашите специалисти помагат на осиновяващите със всичко необходимо, за да могат осиновяващите да се чувстват максимално комфортно и спокойно по време на този пръв и изключително важен контакт с детето.