Обединеното Кралство

Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия е подписала Хагската конвенция от 29 май 1993 г. за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване на 12 януари 1994 г. и тя е в сила от 1 юни 2003 г.

Централни Органи по Хагската Конвенция са:

За Англия:

Екипът на работещите по случаите на международно осиновяване към Департамента за деца, училища и семейства

За Уелс:

Дирекцията за детско здраве и социални грижи

За Шотландия:

Шотландското правителство

Групата за деца и млади хора

За Северна Ирландия:

Министерство за здраве, социални услуги и публична сигурност, Дирекцията за политика за грижа за децата

Назначеният централен орган, към който може да се отправи всяка кореспонденция за препращане към подходящия Централен орган е:

Департаментът за деца, училища и семейства

За остров Ман:

Департаментът по здраве и социална сигурност, Отдел социални услуги

Органи, осъществяващи функциите по чл. 15 от Конвенцията:

– Местният Департамент по социални услуги по местоживеенето на кандидат-осиновителите, или

– Регистрирана осиновителна агенция.

Кой може да осинови в Англия, Уелс и Шотландия:

– Брачен статут: Сами родители и женени двойки могат да осиновяват.

– Възраст: Осиновителите трябва да бъдат на възраст над 21 години (или над 18 години, ако единият от двойката е биологичен родител на детето). Няма горна възрастова граница.

– Обичайно местопребиваване: осиновителите трябва да имат обичайно местопребиваване във Великобритания поне от една година преди датата на подаване на молбата за осиновяване.

Кой може да осинови в Северна Ирландия:

– Възраст: Осиновителите трябва да бъдат на възраст над 21 години. Това, което агенцията очаква като максимална възрастова разлика е не повече от 45 години разлика между детето и поне един от осиновителите.

– Брачен статут: Сами родители и двойки, женени поне от 2 години, могат да кандидатстват за осиновяване.

– Биологични деца: Хора с или без деца могат да кандидатстват за осиновяване. Възрастта и нуждите на децата в семейството се взима под внимание.

– Обичайно местопребиваване – осиновителите трябва да имат обичайно местопребиваване във Великобритания поне от една година преди датата на подаване на молбата за осиновяване пред съда.

Признаването на осиновяването и Британско гражданство:

Осиновяванията по Хагската конвенция имат за резултат и двете: признаването на осиновяването във Великобритания и Британско гражданство за детето.

tables33fa2023GB