Швейцария

Конфедерация Швейцария е подписала Хагската конвенция от 29 май 1993 г. за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване на 16.01.1995 г. и тя е в сила от 01.01.2003 г.

Органи на Конфедерация Швейцария по Конвенцията са:

Федерален Централен Орган:

Министерство на правосъдието (Office fédéral de la Justice)

Отдел по международно частно право

Федералният Централен Орган (Министерство на правосъдието) е административен орган създаден от Федералния Съвет на Швейцария, който представлява Швейцария пред чуждите централни органи и осъществява комуникацията при международните осиновявания. Той промотира обмяната на опит и координация при осиновяванията между федералния, кантоналните органи и хората.

Кантонални Централни Органи:

Швейцария е административно разделена на 26 кантона, като всеки кантон си има кантонален централен орган – така наречените КАНТОНАЛНИ СЛУЖБИ ЗА СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ.

Кантонални Централни Органи:

Те могат да изпълняват следните функции на централен орган по Конвенцията:

– изготвят доклада за способността на кандидат-осиновителите да осиновят;

– одобряват решението на чуждестранния централен орган за предоставяне на конкретно дете на кандидат-осиновителите и разрешават продължаването на процедурата за осиновяване на конкретното дете от кандидат-осиновителите;

– изготвят и изпращат Сертификат по чл. 17с от Конвенцията за продължаване на процедурата по осиновяване на конкретно дете, когато осиновяването бъде одобрено в Швейцария.

Кой може да осинови:

И двамата съпрузи трябва да бъдат минимум на 35 години или повече. Ако не отговарят на това изискване за възраст, те трябва да са били женени минимум от 5 години. Осиновяване на самотен родител се разрешава само ако тя/той е на 35 години или повече.

Възрастова разлика с детето: 16 години минимална възрастова разлика.

Влизане на детето в Швейцария:

Разрешение за влизане в Швейцария се издава от Министерство на правосъдието, Отдел по международно частно право.

Осиновителите са длъжни да обявят влизането на детето в Швейцария на Кантоналния централен орган, който уведомява Централния федерален орган на Швейцария и останалите органи.

Швейцарския закон за гражданството (The Swiss Citizenship Law):

Ако малолетно лице е осиновено от швейцарски гражданин, то придобива кантоналното и комунално гражданство на осиновителите и по този начин и Швейцарско гражданство.

tables33fa2023 Swiss