Норвегия

В момента в Норвегия тече промяна на законодателството и практиката по международно осиновяване. По-подробна информация за законодателството и процедурите ще бъде публикувана своевременно.

Таблица по образец на Хагската конференция по международно частно право за разходите, свързани с международно осиновяване