Списък с организации

Сдружение “Щастливо дете” е в договорни отношения и работи в близко и ползотворно сътрудничество със следните чуждестранни организации за международно осиновяване:

За Съединени Американски Щати:

Уосач Интернешънъл Адопшънс;

Каролина Адопшън Сървисис;

Чилдрънс Хаус Интернешънъл Адопшънс;

Хопскоч Адопшънс;

Ън Оупън Доор Адопшън Ейджънси;

Уърлд Линкс Асоусиейшън, Инк.

За Кралство Норвегия:

ИнорАдопт

За Република Финландия:

Дъ Сити ъф Хелзинки

За Република Исландия:

Исландското Осиновително Дружество