Архив на: happyc

Начална страница

Сдружение “Щастливо дете” е организация с нестопанска цел с основна дейност посредничество при международни осиновявания. Сдружение “Щастливо дете” е учредено на 21 август 2003 г. от хора, силно ангажирани в дейности, свързани с изоставени деца, включително помощ за намиране на любящи семейства за тези деца.

Първото разрешение на Сдружение “Щастливо дете” за посредничество при международни осиновявания е издадено от Министъра на правосъдието през 2004 г. и е с № 23/25.05.2004 г. Това разрешение е подновено с разрешение с № 84/28.06.2006 г. Следващото разрешение на Сдружение “Щастливо дете” е издадено от Министъра на правосъдието за срок от 5 години и е с № 113/15.03.2010 г., в сила до 15.05.2015 г. Настоящото разрешение на Сдружение “Щастливо дете” за посредничество при международни осиновявания е издадено от Министъра на правосъдието за срок от 5 години и е с № 158/11.05.2015 г., в сила до 11.05.2020 г.

Сдружение “Щастливо дете” има право да осъществява посредничество при международни осиновявания за следните държави: Съединени Американски Щати, Кралство Норвегия, Република Финландия, Република Исландия, Република Ирландия, Конфедерация Швейцария, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, и Федерална Република Германия.

Сдружение “Щастливо дете” се управлява от Управителен съвет, който се състои от 3 души. Управителният съвет и работещите за Сдружение “Щастливо дете” са длъжни да работят в съответствие с българските и международните осиновителни закони, но над всичко, в най-добрия интерес на детето.